კრიო ლეიბლი

კრიო თერმული ეტიკეტები გამოიყენება გაყინული პროდუქტების ეტიკეტირებისთვის, მათი სიცივის მიმართ განსაკუთრებული გამძლეობის გამო. თერმული ეტიკეტები უფრო გამძლეა, ვიდრე სხვა ეტიკეტები ფოროვანი ზედაპირის გამო, ზოგადად გამოიყენება გაყინული სამედიცინო მასალებისა და პროდუქტების ეტიკეტირებისთვის, კრიო ეტიკეტი გამოიყენება ცივ ოთახებში. ეტიკეტის ორივე მხარეს არის დამცავი ფენა, დამცავი ფენების წყალობით, ეს კრიო თერმული ეტიკეტი არ კრისტალიზდება ყინვაში.

კრიო ლეიბლი 001 კრიო ლეიბლი 001
კრიო ლეიბლი 002 კრიო ლეიბლი 002
კრიო ლეიბლი 003 კრიო ლეიბლი 003
კრიო ლეიბლი კრიო ლეიბლი